‘Jan Bor is iemand die een kast vol filosofieboeken aan het praten krijgt…’

(Interview met Wim Brands, Boeken VPRO 26 december 2010)

RECENT 
VERSCHIJNEN

Inmiddels de tweede druk

Wie zoekt naar spiritualiteit komt onherroepelijk in aanraking met zen. Zen zou de ultieme weg naar innerlijke vrijheid zijn, maar in de praktijk maakt zen juist afhankelijk. Net als andere religies - want dat is zen - roept de zen namelijk op tot volgzaamheid en afhankelijkheid van een geestelijk leider. Zij die goeroe of meester spelen kunnen het niet laten om kerkjes rond hun persoon en boodschap op te richten. Zo maken ze hun leerlingen afhankelijk, en juist niet vrij. Daarom zegt Bor: trap er niet in! Een beroemde uitspraak van Kant luidt: ‘Verlichting is zich van zijn verstand bedienen zonder de leiding van een ander.’ Moderne spiritualiteit is in het verlengde daarvan je eigen weg zoeken. Het is wars van elke vorm van georganiseerde religie en daarmee wars van welke vorm van geestelijke autoriteit ook. Wie deze moderne spiritualiteit zoekt, zal zich moeten voeden met ’s werelds grootste filosofieën en de taalvirtuositeit van filosoof Jan Bor.

ONLANGS 
VERSCHENEN


Inmiddels de derde druk

Mondriaan filosoof? Hij is toch een schilder, zelfs een van de belangrijkste van de 20ste eeuw? 
Maar Mondriaan heeft ook tot het einde van zijn leven teksten geschreven. Daarin zet hij in deels filosofische taal uiteen dat zijn beeldende werk de uitdrukking is van een veranderde visie op de werkelijkheid. In die zin is hij, zowel beeldend als schrijvend, filosoof. Zijn teksten, die deel uitmaken van zijn oeuvre, vragen om een filosofische verheldering. Mondriaan's visie, zo blijkt, heeft oosterse invloeden ondergaan. Daarin heeft de theosofie, een rond de vorige eeuwwisseling populaire esoterische leer, een rol gespeeld. Maar Mondriaan was te oorspronkelijk om zich door welke leer ook te laten beknotten. Hij was een onafhankelijke schilder en een onafhankelijke denker. Zijn schilderijen tonen een dimensie die geen leer of theorie kan omvatten.

Interview met Wim Brands
Boeken VPRO (8 februari 2015)

'Hij was een kijker, geen ziener'
NRC (20 maart 2015)

'Dit zijn onze 10 beste boeken van de maand maart'
NRC (1 april 2015)

'Mondriaan als filosoof'
Filosofie Magazine (nr 4/2015)

'Mondriaan, Schilder'
 Atheneum Boekhandel (25 november 2015)

Inmiddels de vierde druk

Filosofen gaan er prat op dat ze denken. Maar filosofie betekent eigenlijk ‘liefde voor de wijsheid’. Hoe doe je dat, de wijsheid liefhebben? Verleid je haar met denken alleen? Jan Bor is filosoof, zenboeddhist, publicist en vader. In Wat is wijsheid? stelt hij dat filosofie boven alles een passie is, een bezield denken. Met denken alleen kom je er dus niet. Je moet filosoof zijn met hart en ziel. Hoe word je dat? In dit essay doet Bor verslag van zijn gepassioneerde zoektocht naar wijsheid. Wat is wijsheid? Dat je het uiteindelijk niet weet, maar je in het besef daarvan openstelt voor het wonder van het bestaan. Het is dus geen kwestie van weten, maar een kwestie van doen: de volledige aanvaarding van dat mysterie. Daarin bloeit je hart open.

'Wat is wijsheid?'
Het vermoeden (IKON)
(30 maart 2014 en 27 december 2014)

'Reis naar het hart van het denken'
Filosofie Magazine (nr 7/2012)

'Bor toont je de afgrond onder de woorden'
Trouw (9 mei 2012)

NRC (4 mei 2012)

HERNIEUWDE 
UITGAVEVolkskrant (27 december 2014)

O.A. EERDER 
VERSCHENEN